Denna demo tillhandahålls av Kreablo till förmån för dig!

Elastic Search

Just nu testar vi Elastic Search på demoservern!

Published on 2018-06-01 00:00
Loading...
Log in to your account:

Don't have an account? Register here.

  • Användarnamn: Vanliga Låntagaren
  • Lösenord: kreablo

Om du vill pröva personalens gränssnitt så är det tillgängligt från https://koha-demo.kreablo.se
  • Användarnamn: Bibliotekarien
  • Lösenord: kreablo

Elastic Search

Just nu testar vi Elastic Search på demoservern!

Demon drivs av Kreablo AB

Powered by Koha