Denna demo tillhandahålls av Kreablo till förmån för dig!

Koha home

Log in to your account:

Don't have an account? Register here.

  • Användarnamn: Vanliga Låntagaren
  • Lösenord: kreablo

Om du vill pröva personalens gränssnitt så är det tillgängligt från https://koha-demo.kreablo.se
  • Användarnamn: Bibliotekarien
  • Lösenord: kreablo
Demon drivs av Kreablo AB

Powered by Koha